Họ tên: TRẦN THỊ NGỌC THY
– Năm sinh: 2005
– Trường: Trung tâm phát huy Bình Thọ
– Lớp: 2 (Năm học: 2012-2013)
Ba em đã mất do bệnh ung thư dạ dày. Mẹ em hằng ngày gánh rau đi bán dạo. Thu nhập của bà cũng chỉ khoảng 70.000đồng/ngày. Anh trai lớn của Thy học đến lớp 9 thì nghỉ học đi làm bảo vệ để kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em. Anh trai thứ hai học cùng lớp với Thy tại trung tâm phát huy Bình Thọ.



Related posts