Hành Trình 1008 Đáng Ghi Nhớ

Hành trình 1008 là một Chương trình từ thiện của của nhóm Dream High - Sinh viên Trường đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Với tổng thời gian 1008 giờ đến với các trẻ lớp Năm thuộc TTPH Bình An qua những hoạt động dạy vẽ, thủ công, văn nghệ... vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần tại Trung tâm và một buổi học ngoại khóa...

Chi tiết

Nét Chữ Nết Người

Luyện nét chữ không chỉ là luyện một kỹ năng học tập nhưng còn biểu hiện nhân cách. Chuẩn bị chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, sáng ngày 03/11/2018, tại trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức hội thi Vẽ Tranh và Vở Sạch Chữ Đẹp dành cho các trẻ thuộc trung tâm...

Chi tiết
1 2 3 ... 15 »