3s –          Họ tên: NGUYỄN TRẦN BẢO VY

–          Năm sinh: 2004

–          Lớp: 2

–          Trường: Tiểu học An Khánh

 

Ba Vy sức khỏe không tốt, chạy xe ôm, thu nhập mỗi ngày trung bình khoảng 100,000đồng. Mẹ em làm móng tay dạo với thu nhập khoảng 80.000đồng/ngày. Em gái của Vy đang học lớp 1. Vy thích vẽ và ước mơ trở thành họa sĩ.Related posts