cc-200x300

VĂN PHÒNG

Chủ nhiệm: Sr. Lê Thị thảo

Điều Phối viên: Nguyễn Thị Kiều Thơ 

Học bổng: Phạm Thị Thanh Hường

TNV/thực tập: Nguyễn Lệ Trang

Doanh nghiệp xã hội: Nguyễn Thị Công Ngọc Hường

Điều phối viên tiếng Nhật: Nguyễn Thị Kim Loan

ĐỊA CHỈ

140/4 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 38296951

Fax: +84(28) 38201374

Email: info@ffscvn.org

Email: ffschcm@gmail.com