Hoạt động

 

Học tập và vui chơi:

– Đối với trẻ không thể theo học tại các trường phổ thông, FFSC cung cấp giáo dục tiểu nhằm giúp trẻ tiếp tục học ở các trường công lập.

– Đối với trẻ có thể học ở trường công lập và trường đại học nhưng không đủ khả năng chi phí, FFSC hỗ trợ tiền học và các sinh hoạt cơ bản cho các em.

– Tổ chức cho trẻ sinh hoạt nhóm và các hoạt động giải trí để thúc đẩy sự sáng tạo và những kỹ năng cần thiết.

 

Chăm sóc sức khỏe và giáo dục kỹ năng sống

Các tình nguyện viên và các y bác sĩ chăm sóc răng miệng và kiểm tra sức khỏe cho trẻ. Tổ chức các khóa tập huấn cho trẻ em, gia đình và giáo viên và tình nguyện viên về các vấn đề sức khỏe, giá trị sống và kỹ năng sống.

 

Mái ấm

FFSC cung cấp nơi ăn chốn ở và phương tiện học hành cho trẻ nghèo mồ côi không nơi nương tựa cho tới khi các em hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội.

 

Doanh nghiệp xã hội

FFSC kinh doanh nhà khách, hoạt động sản xuất và bán hàng may thêu tay để tăng thu nhập cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đồng thời đây cũng là cách giúp gây quỹ cho hoạt động của FFSC.