Giá trị nền tảng

 

Trách nhiệm

Chúng tôi nhất quán và công khai trong mọi công việc. Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ bền chặt giữa những nhân viên, tình nguyện viên và với các đối tác, nhà tài trợ của chúng tôi.

 

Hợp tác

Chúng tôi rất vui được hợp tác với các tổ chức xã hội, các công ty và cá nhân. Chúng tôi luôn tôn trọng sự đóng góp quý báu của quý vị.

 

Chia sẻ

Việc làm của chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của trẻ em, mà còn đem đến cho trẻ tình yêu thương, chăm sóc và sự động viên.

 

Quan hệ thân thiết

Chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ và quan tâm của mọi người trên thế giới. Chúng tôi luôn đón nhận những ý kiến giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Tính bền vững

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện sứ mạng, chúng tôi hướng theo tầm nhìn của mình. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục sứ mạng ấy cho đến khi mọi trẻ em đều có cơ hội được chăm sóc và giáo dục để trở thành một con người.